apr 19 2013

Aanrader: Algemene gebruiksvoorwaarden van Ideaalman

Published by at 9:15 am under Mijmeringen

Ik laat mijn maîtresses altijd deze algemene gebruiksvoorwaarden tekenen (opgesteld met die ene cougar van Kiezel Communicatie). Je weet tenslotte maar nooit.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Cliënte, dan wel jongedame, dan wel cougar, hierna te noemen <Kandidaat>, zoekt toenadering tot, dan wel genegenheid van, dan wel ‘iets’ van de Ideaalman, hierna te noemen <Ideaalman>, met inachtneming van deze bindende algemene gebruiksvoorwaarden.

Art. 1 Het is graag of niet.

Art. 2 Kandidaat kiest onvoorwaardelijk voor Ideaalman óf voor iemand anders.

Art. 3 Ideaalman is niet voor verbetering vatbaar.

Art. 4 Feedback is niet welkom.

Art. 4, lid 2, Ook opbouwende kritiek en goedbedoeld advies vallen onder de noemer ongewenste feedback.

Art. 4, lid 3, Mocht er zich in weerwil van het in artikel 2 gestelde op enig moment toch een situatie voordoen die zich laat omschrijven als verschil van inzicht of incompatibilité d’humeur, dan zijn partijen gehouden in der minne te schikken.

Art. 4, lid 3, sub b, In alle gevallen naar goeddunken c.q. oordeel van Ideaalman.

Art. 4, lid 4, Een eigen mening juicht Ideaalman toe op alle terreinen behalve: religie, financiën, psychologie, filosofie, ecologie, zaken van medische aard inclusief voedingsleer, Nederlands en internationaal recht, ict, kunst en politiek.

Art. 5 Bij bewezen geschiktheid bestaat de mogelijkheid om te solliciteren naar een vaste, doch niet-exclusieve relatie.

Art. 5, lid 2, Sollicitatie bij voorkeur met ukelele (en goed gemotiveerd lied).

Art. 6 Ideaalman belooft niks.

Art. 6, lid 2, Ook al lijken bepaalde uitspraken beloftes, ze zijn dat niet.

Art. 6, lid 2, sub b, Dit geldt ook voor eventueel mondeling toezegde (eenzijdig opzegbare) proeftermijnen.
Art. 6, lid 2, sub c, Garantie? Wat is garantie?

Art. 7 In geval van emotionele instabiliteit, verwijst Ideaalman naar de roze vriend.

Art. 7, lid 2, Een roze vriend kan ook rood of blauw zijn of andersgekleurd (hoewel groen zelden voorkomt).

Art. 7, lid 2, sub b, Een roze vriend is geen homofiel.
Art. 7, lid 2, sub c, Een roze vriend is geen Ibuprofen.

Art. 8 Ideaalman moet in originele staat blijven, zonder krassen, smeuren of gemoedswijzigingen; op straffe van doodzwijging, uitsluiting en vergetelheid.

Art. 9 Klaar is klaar (gij zult niet stalken).

Art. 9, lid 2, Voor alle vormen van vastgelegde communicatie, zij het in tekst, beeld of geluid, geldt Shift-Delete binnen 24 uur na ontvangst.

Art. 10 Ideaalman is heel makkelijk verder.

Opgemaakt in eenvoud, Utrecht [datum]

Voor akkoord:

x                                                                 x

Ideaalman                                                  Kandidaat

PS Voor de volledigheid, hier de versie voor dove kandidaten:

 


 

PS2 Ondanks artikel 4 zijn aanvullingen voor deze ene keer welkom.

3 responses so far

3 Responses to “Aanrader: Algemene gebruiksvoorwaarden van Ideaalman”

 1. Gebruiksvoorwaarden | Carola Janssenon 19 apr 2013 at 10:26 am

  [...] staan de gebruiksvoorwaarden op Tims blog. Ik sprak ze in. Met mijn zwoelste stem. Maar in het artikel over de roze vriend heb ik flink moeten [...]

 2. Carola Janssenon 19 apr 2013 at 10:39 am

  Ben je benieuwd naar het verhaal achter deze voorwaarden? Dan lees mijn blogje: http://www.carolajanssen.nl/gebruiksvoorwaarden/

 3. Michael Bijnenson 03 jul 2013 at 8:39 pm

  Helemaal eens met Carola, gebruiksvoorwaarden hoeven helemaal niet onleesbaar te zijn. Dankzij jullie romance herschrijf ik binnenkort mijn eigen voorwaarden en maak ik ze net zo helder.

  Ps: de beginselverklaring van een relatie of een huwelijkscontract moet misschien wel zo troebel mogelijk. Zoals een bekende psychiater ooit zei: ‘A couple is a conspiracy in search of a crime.’ Bij echte liefde worden per definitie alle regels geschonden.

Trackback URI | Comments RSS

Reageer!