feb 03 2010

Schatplichtig aan de Bijbel?

Published by at 12:08 pm under Mijmeringen

Welk boek moet iedere tekstschrijver gelezen hebben? Daar lopen de meningen in positieve zin over uiteen. Opvallend genoeg noemt niemand de Bijbel. Terwijl dat boek de afgelopen eeuwen een enorme bron van inspiratie is geweest voor de schrijf- en andere kunsten. Dat ik persoonlijk meer een volgeling ben van Richard Dawkins doet daar niets aan af. Het bestverkochte boek aller tijden heeft een enorme invloed gehad op het geschreven woord. De volgende uitdrukkingen zijn bijvoorbeeld stuk voor stuk aan de Bijbel ontleend. 
 
Zonder aanzien des persoons
In goede aarde vallen
Bergen verzetten
Een boekje over iemand opendoen
Een goede buur is beter dan een verre vriend
Van de daken schreeuwen
Een doorn in het oog
Geen haan die ernaar kraait
De hand in eigen boezem steken
Iemand op handen dragen
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over
Het kaf van het koren scheiden
De laatsten zullen de eersten zijn
Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in
Met de mantel der liefde bedekken
In hart en nieren
Door het oog van de naald kruipen
Paarlen voor de zwijnen werpen
Een teken aan de wand
In zak en as zitten

Is de Bijbel een boek dat iedere tekstschrijver gelezen moet hebben? Ik moet bekennen dat ik hem niet gelezen heb, dus durf daar geen uitspraak over te doen. Jij wel?

8 responses so far

8 Responses to “Schatplichtig aan de Bijbel?”

 1. Christiaan W. Lustigon 03 feb 2010 at 1:24 pm

  Voor allen die met taal hun brood verdienen, is vooral de Statenvertaling van 1637 belangrijk. Die “vormt de grondslag voor het Standaardnederlands, dat zich in de 17e eeuw heeft ontwikkeld, en als belangrijk instrument in de culturele eenwording van Nederland heeft gefungeerd”, aldus Wikipedia.

  Daarnaast is de Bijbel op z’n minst belangrijk voor iedereen in Nederland en de Westerse wereld, omdat daarin de grondslag te vinden is voor veel aspecten van onze cultuur, onze normen en waarden, kunst, enzovoort.

  Tot slot geloof ik persoonlijk dat iedereen de Bijbel zou moeten lezen, simpelweg omdat die “de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14:6) bevat… maar dat is misschien wat off-topic voor deze weblog.

 2. Hugoon 03 feb 2010 at 1:29 pm

  De uitdrukkingen die je noemt, komen allemaal uit de Statenvertaling (1637). Deze heeft een enorme invloed op onze taal gehad, trouwens net zoals de King James Version op de Engelse taal. Mooi neveneffect van het niet handhaven van de scheiding tussen kerk en staat.

  Volgens mij moet iedere tekstschrijver de Bijbel en de Griekse mythen kennen, maar vooral zoveel mogelijk actuele boeken/kranten/tijdschriften lezen om de eigen pen scherp te houden.

 3. Christiaan W. Lustigon 03 feb 2010 at 2:17 pm

  @ Hugo
  Scheiding van kerk en staat had en heeft er nou nét niks mee te maken.

  Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheiding_van_kerk_en_staat

 4. Hugoon 03 feb 2010 at 2:23 pm

  @Christiaan
  Dat lijkt me wel! De Staten van Holland betaalden en authoriseerden de Statenvertaling. Daar hoef je nu niet meer om te komen.

 5. Heleen van der Putton 03 feb 2010 at 4:10 pm

  Zijn allemaal metaforen die je daar noemt Tim, en tja…daar houd ik als copywriter nu toevallig helemaal niet van…schrijf liefst zo concreet en duidelijk mogelijk. Laat me dan ook eerder inspireren door schrijvers als Reve (Nader tot U bijvoorbeeld) en Elsschot (Lijmen/ Het Been). Pinter, ook fijn. Verder vind ik Het Copyboek verplichte kost, die je ook herinnert aan lang vervlogen tijden toen Het Woord nog de plaats had die het toekomt!

 6. Jacolineon 04 feb 2010 at 10:40 am

  De bijbel is niet voor niets door de eeuwen heen een best seller geweest, als bron van inspiratie, voor velen God’s ware en levende Woord en daarnaast als literair hoogstandje (met name de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied). In 2003 ben ik de uitdaging aangegaan om de bijbel van kaft tot kaft te lezen. Ik las toen de Engelse versie (The Daily Walk Bible), vier hoofdstukken per dag zodat ik precies in een jaar er doorheen was. Een geweldige aanrader voor iedereen die houdt van het geschreven woord / Woord (na afloop doorhalen wat voor jou niet van toepassing is…)

 7. Christiaan W. Lustigon 04 feb 2010 at 11:06 am

  @ Hugo
  “De Staten van Holland betaalden en authoriseerden de Statenvertaling.”

  Dat is natuurlijk zo. Maar daarmee is niet per se die scheiding van kerk en staat geschonden. Die betekent immers “dat de staat en de kerk ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven” (aldus Wikipedia). Inhoudelijk zullen de Staten zich niet bemoeid hebben met de vertaling.

  En een vertaling van een Bijbel bekostigen voor een samenleving die doordenkt was van het christelijk geloof past daar wat mij betreft prima in. Bovendien was en is de Bijbel in zekere zin interconfessioneel: alle kerkgenootschappen van rooms-katholiek via (toen nog) Nederduitsch Gereformeerd tot Doopsgezind gebruiken ‘m.

  Overigens werd de scheiding van kerk en staat werd (pas) in 1795 in de Lage Landen ingevoerd. Maar je hebt helemaal gelijk dat de regering tegenwoordig zo’n project niet meer zou financieren, zoals de recente Nieuwe Bijbelvertaling (2004), die voor zover ik weet met privaat geld is bekostigd, aantoont. Of dat terecht is, laat ik in het midden… ;-)

 8. Krek.on 05 feb 2010 at 12:33 am

  Persoonlijk ben ik vooral schatplichtig aan andere sprookjesboeken, zoals die van Hans Christiaan Andersen en de gebroeders Grimm. Ik heb er wat verslonden als jongetje. Niet de bijbel. Al dat gezanik over God… Nee, De Zeven Wonderdaden van Kevertje Plop! Dát waren nog eens overtuigende verhalen!

Trackback URI | Comments RSS

Reageer!