nov 27 2008

Gezocht: medewerker mededelingenketen M/V

Published by at 5:01 pm under Mijmeringen

“Onder het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet wordt verstaan de handeling waarbij de programmadragende signalen voor ontvangst door het publiek onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde voert.” Één zin uit de auteurswet, speciaal voor Siem, in reactie op http://tekstschrijver-tim.nl/2008/11/20/copyright-copywriting/ Heerlijke tekst. Wat een mooi beroep moet dat ook zijn,”Sorry schat, ik kom zo, ik moet nog even de programmadragende signalen in de ononderbroken mededelingenketen invoeren.”

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Reageer!