nov 04 2008

Jouwre

Published by at 8:52 pm under Woord van de week

Gisteren is door juryvoorzitter Wim Deetman bekendgemaakt dat ‘Over de liefde’ van Doeschka Meijsing bekroond is met de AKO Literatuurprijs 2008. Deetman las het juryrapport voor: “De jury heeft dit jaar 371 boeken beoordeeld. Daarvan valt bijna veertig procent in de categorie van non-fictie, een opmerkelijke toename in vergelijking met vorige jaren. De jury heeft bovendien de indruk dat het jouwre van de non-fictie zich steeds verder ontwikkelt en verfijnt en dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van literaire technieken.” Jouwre! Wat een mooi Nederlandstalig alternatief voor genre! Ik kende het helemaal niet. En wat blijkt: www.vandale.nl kent het ook niet. Woord van de Week!
 
NB Voor groot taalvernieuwer Deetman zelf was het ook een primeur, getuige http://www.akoliteratuurprijs.nl/ARCH/Pb/2008-11-03.pdf   

One response so far

One Response to “Jouwre”

  1. Elkeon 06 nov 2008 at 3:18 pm

    Welk genre zullen we eens lezen? Het jouwre of het mijnre?

Trackback URI | Comments RSS

Reageer!