jul 21 2008

Het Domino’s principe

Published by at 3:56 pm under Tims teksttips

Net zo goed als een sterke titel bijdraagt aan de lof die je oogst met een schrijfwerkje, is de laatste zin ervan van wezenlijk belang voor succes. Ik noem het het Domino’s principe. Deze pizzaketen heeft namelijk ooit eens bedacht dat het laatste hapje van een pizza altijd een stukje rand is, en maakt daarom pizza’s met een lekker zachte, krokante rand (versus een harde en droge). Zo eindigt de ‘beleving’ (yuk…) altijd met een prettige laatste hap. Menig tekstschrijver kan hier een voorbeeld aan nemen. We schrijven tenslotte geen poëzie, noch romans: we worden betaald om de lezer op zijn wenken te bedienen. 
 
Maak het lezers gemakkelijk. Met korte zinnen. Een logische opbouw. Duidelijk samenhangende verbindingen. Een helder concept. En met een laatste zin die hem niet in het ongewisse laat. Is het artikel of de boodschap klaar? Laat dat dan blijken in de laatste zin. Moet hij iets doen? Zet dát dan in die zin. Moet de conclusie nog eens aangehaald worden? Gewoon doen. Doe onder geen beding een beroep op tijd, of denkvermogen, van de doelgroep als dat niet de doelstelling is. Hoe? Dat zal ik – als dat op prijs gesteld wordt – komende periode behandelen. De essentie komt in alle gevallen neer op wat de alleszins verdorven Salieri ooit aan Mozart adviseerde:
 
Mozart: [of his great opera, “Figaro”] Nine performances! Nine, that’s all it’s had! And withdrawn!
Salieri: I know, I know, it’s outrageous. Still, if the public doesn’t like one’s work, one has to accept the fact gracefully.
Mozart: But what is it that they don’t like?
Salieri: I can speak for the emperor. You make too many demands on the royal ear. The poor man can’t concentrate for more than an hour… you gave him four.
Mozart: What did you think of it yourself? Did you like it at all?
Salieri: I thought it was marvelous.
Mozart: Of course! It’s the best opera yet written, I know it… Why didn’t they come?
Salieri: I think you overestimate our dear Viennese, my friend. You know you didn’t even give them a good bang at the end of songs, to let them know when to clap?
Mozart: I know, I know, maybe you should give me some lessons in that…
 
Hulde!

2 responses so far

2 Responses to “Het Domino’s principe”

  1. Concept matigheid | Tekstschrijver Timon 12 aug 2008 at 1:08 am

    […] Voor nagenoeg ieder type tekstje komt een kapstok, concept(je) of rode lijn doorgaans goed van pas. Het helpt om:   de inhoud van je boodschap in een bepaald daglicht te zetten; eens fijn wat minder veelvoorkomende bijvoeglijke naamwoorden in lijn met het concept te gebruiken; in tekst soms puntjes op te lossen waar de inhoudelijkheid er even bij inschiet; iets aan de hand van een analogie te verhelderen; het tekstje iets memorabeler te maken; de opdrachtgever tevreden te stellen (“dat had ik nooit kunnen bedenken”); het verhaal rond te breien. Een voorbeeld? Voor een  […]

  2. Cursus schrijven | Tekstschrijver Timon 01 feb 2010 at 10:55 am

    […] Teksten: dresseren of verbrassen? Writer’s Block: Writer’s block bestaat niet Test je spelling met het Spellenspel! Spiekbriefje werkwoorden. We schrijven! […]

Trackback URI | Comments RSS

Reageer!