feb 11 2008

Geitenneukers

Published by at 10:19 pm under Tijdelijk actueel

Door een technische storing vielen in de online versie van het woordenboek enkele aanduidingen weg, zoals ‘informeel’ of ‘Vlaams’. Ook de waarschuwing ‘beledigend’ is komen te vervallen, onder meer bij het woord ‘geitenneuker’. Dat definieert Van Dale daardoor klakkeloos als ‘moslim’. In de geest van Theo, zou je zeggen, maar toevalligerwijs was Theo van Gogh een matig begaafd woordenboekenmaker.
 
Een oplettende gebruiker van Van Dale.nl bracht deze kwestie aan het licht. Ik vraag me af wie in naam der letteren het woord ‘geitenneuker’ in het woordenboek opzoekt. Over het woord neuken (informeel!) hoef ik het niet te hebben en ik vermoed dat iedereen wel weet dat een geit een ‘herkauwend dier met holle, naar achter gekromde hoorns en lange haren aan de onderkaak’ is.
 
Hoewel, mijn papieren woordenboek geeft daarnaast nog een andere definitie, te weten ‘meisje dat zich giechelig gedraagt’. Ook daarmee is geslachtsgemeenschap mogelijk, mijns inziens. Een genoegen dat allerminst is voorbehouden aan moslims. ‘Moslim’ als definitie voor ‘geitenneuker’ is dan ook niet alleen beledigend, maar ook inhoudelijk hoogst twijfelachtig.
 
Van Dale is momenteel druk doende de fout te corrigeren. Om alle kommaneukers tevreden te stellen.

2 responses so far

2 Responses to “Geitenneukers”

  1. Rodehondon 12 feb 2008 at 12:17 am

    Zoals een groot denker voor u al eens zei: ‘bemin te geiten, voor het te laat is.’

  2. Mina uit Chinaon 12 feb 2008 at 1:58 am

    Samentrekken / samen trekken is in de context van geitenneuken / geiten neuken goed gevonden Tim!

Trackback URI | Comments RSS

Reageer!